Özel Kuşadası Hastanesi Özel Kuşadası Hastanesi

Sağlık Hizmetleri, Kuşadası Hastane, Klinik, Optik, Hekim,
Aydın / Kuşadası / Kuşadası

Adres: Türkmen Mah. Ant. No:17 Kuşadas

Telefon: 0(256) 613 16 16

Fax Numarası: 0(256) 613 20 83

İnternet Sitesi: http://www.kusadasihastanesi.com/tr_TR/

Harita Konumu: Tıklayınız

Reklam Alanı

Firma Bilgileri

Hastalar arasında ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, sosyal ve politik zümre farkı gözetilmeyeceğini, Hastanın sağlık güvenliğini herşeyin üzerinde tutan bir sağlık hizmeti sunulacağını Hastaya, mesleğinin icrasına müdahale edilmeyen bir hekimce bakılacağını Hastanın tedavisinin zorunlu bir sonucu olarak vücut bütünlüğünü bozucu, ileriki yaşam kalitesini etkileyici müdahale ve tedavi şekillerinde hastanın veya vasisinin onayı ile müdahale edileceğini (acil durumlarda onay alınmaz) Hastanın hastalığıyla ilgili sırlarının yasal zorunluluk olmadıkça ebediyen saklı tutulacağını, Hastanın hastalığıyla ilgili bilgilendirileceğini, Tedavi sonucunda olabilecek komplikasyonlarla ilgili olarak uyarılacağını Hastaya tedavinin her aşamasında bilgi verileceğini, Tedavinin getireceği maddi ve manevi sonuçlar hakkında aydınlatacağını, Hastaya hastalığı hakkında başka bir hekimden görüş alma veya hekim seçme hakkını tanınacağını Yatarak tedavi olan hastaya taburcu olurken epikriz (hasta dosyası özeti) verileceğini, Hastaların yaşamlarıyla ilgili kararları kabul ve red de dahil kendisinin vermesini Özel Kuşadası Hastanesi olarak taahhüt etmekteyiz.

Ürün ve Hizmetler

Duyuru


İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 25/05/2019 tarih ve 94197294 sayılı kararı ile 27/05/2019 tarihi itibariyle hastanemizin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. Bu nedenle hiçbir polikliniğimizde teşhis ve tedavi hizmeti verememekteyiz.

 

Anahtar Kelimeler